Συχνές Ερωτήσεις
Πατήστε το βελάκι αριστερά για να δείτε την απάντηση
  • Ποια η μορφή και οι διαστάσεις των δοκιμίων σκυροδέματος;
  • Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός δοκιμίων ανά παρτίδα σκυροδέτησης στο εργοστασιακό σκυρόδεμα;
  • Ποιες είναι οι θερμοκρασιακές απαιτήσεις για σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και για σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος;
  • Ποια είναι τα κριτήρια συμμορφώσεως για εργοστασιακό σκυρόδεμα;
  • Ποιες είναι οι δοκιμές που περιλαμβάνει μία μελέτη συνθέσεως;
  • Μπορεί το κρουσίμετρο να μετρήσει την αντοχή του σκυροδέματος;
  • Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός πυρήνων και ποιες οι διαστάσεις τους
  • Πως πρέπει να έρχονται τα δείγματα στο εργαστήριο;
  • Ποια είναι η ποσότητα δείγματος που πρέπει να στείλω στο εργαστήριο για δοκιμές αδρανών υλικών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;
  • Σε ποια δομικά υλικά είναι υποχρεωτική η σήμανση CE;
1
Ergotest Α.Ε 18 χλμ Λ.Σπατών 19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ:210-6042464 Fax: 210-6042466
e-mail:ergotest@otenet.gr