Επικοινωνία
Θα επιθυμούσαμε να λάβουμε νέα από εσάς.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το Έντυπο Ικανοποίησης Πελάτη

Εάν έχετε κάποια σχόλια για την ιστοσελίδα μας ή επιθυμούσατε η ERGOTEST να σας βοηθήσει για οτιδήποτε αφορά το έργο σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Για να στείλετε την αίτηση διενέργειας δοκιμών συμπληρώστε: 
Έντυπο αίτησης για δοκιμές Σκυροδέματος πλην δοκιμίων
Έντυπο αίτησης για δοκίμια Σκυροδέματος
Έντυπο αίτησης για δοκιμές Αδρανών, Ασφαλτικών, Εδαφικών
Έντυπο αίτησης για δοκιμές Χημείου ERGOTEST
Γ.ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε
18ο χλμ Λ.Σπάτων
19004 Σπάτα
Αττική

ΤΗΛ: 210-6042464
FAX: 210-6042466
Ε-mail: ergotest@otenet.gr
Ergotest Α.Ε 18 χλμ Λ.Σπατών 19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ:210-6042464 Fax: 210-6042466
e-mail:ergotest@otenet.gr