Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 

 • Καθορισμός των Προτύπων και των Οδηγιών που πρέπει να ακολουθεί το προϊόν 
 • Προετοιμασία του Τεχνικού Φακέλου του Προϊόντος για τη απόδοση σήματος CE
 • Καθορισμός των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ISO 9000 ΓΙΑ :

 • Μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα
 • Τεχνικές εταιρίες
 • Μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος
 • Μονάδες παραγωγής ασφαλτομιγμάτων

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.)

Σύμφωνα με τις οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση προγράμματος ποιότητας έργου. (ΔΙΠΑΔ / οικ / 611 / 24.07.2001)

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ – Materials Engineering

 • Οργάνωση ελέγχου ποιότητας στο εργοτάξιο
 • Εξοπλισμός εργοταξιακών εργαστηρίων
 • Αξιολόγηση εργαστηριακών δοκιμών

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΙΑ :

 • Στελέχωση εργοταξιακών εργαστηρίων
 • Στελέχωση κεντρικών εργαστηρίων
 • Υποστήριξη μερικής απασχόλησης εργοταξιακών εργαστηρίων 

 

 

 

 

 

 

 

Ergotest Α.Ε 18 χλμ Λ.Σπατών 19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ:210-6042464 Fax: 210-6042466
e-mail:ergotest@otenet.gr