Εργαστηριακές Δοκιμές

Το Εργαστήριο της ERGOTEST διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική Υποδομή έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Συνεργαζόμενο επίσης με εγκεκριμένα από το σύστημα διασφάλισης της εταιρίας μας εξειδικευμένα εργαστήρια δομικών υλικών έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δοκιμών σε:

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Καταλληλότητα πετρωμάτων για την ανάπτυξη λατομείων, προσδιορισμός φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των αδρανών για σκυρόδεμα και ασφαλτοσκυρόδεμα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Μελέτες συνθέσεως σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΣ,αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα, κυλινδρούμενο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα δαπέδων αεροδρομίων, εκτοξευόμενο σκυροδέμα, έλεγχοι σε νωπό και σκληρημένο σκυρόδεμα, μη καταστροφικοί έλεγχοι, δειγματοληψίες νωπού και σκληρημένου σκυροδέματος

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Εργαστηριακές δοκιμές για καταλληλότητα προσμίκτων για σκυρόδεμα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Μηχανικές ιδιότητες (δοκιμή εφελκυσμού, κάμψης) και χημική ανάλυση οπλισμού σκυροδέματος

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Χημικές αναλύσεις αδρανών, χημικές αναλύσεις εδαφών και καταλληλότητα νερού για σκυρόδεμα 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ
Έλεγχος αντοχής σε τούβλα τοιχοποϊας 

ΕΔΑΦΗ
Δοκιμή κατάταξης εδαφών, Δοκιμή ορίων Atterberg, Δοκιμή συμπύκνωσης – Proctor Επιτόπου έλεγχος συμπύκνωσης, Δοκιμή C.B.R. Τριαξονική δοκιμή, Δοκιμή διάτμησης 

ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Υπόβαση Π.Τ.Π. Ο-150, Βάση Π.Τ.Π. Ο-155

AΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Ποσοστό ασφάλτου σε ασφαλτόμιγμα Μελέτη συνθέσεως ασφαλτικής βάσης Α-260, Μελέτη συνθέσεως ασφαλτομιγμάτων κατά Marshall, Συνδετική / Ισοπεδωτική στρώση Α-265, Στρώση κυκλοφορίας Α-265, Αντιολισθηρά στρώση, Υδροφιλία αδρανών, Έλεγχος διαστρωμένου ασφαλτικού, Συμπύκνωση ασφαλτομίγματος

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ
Δειγματοληψία νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος, προσδιορισμός επί τόπου πυκνότητας εδαφών, δοκιμαστική φόρτιση πλάκας, μη καταστροφικές μέθοδοι σκυροδέματος

Ergotest Α.Ε 18 χλμ Λ.Σπατών 19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ:210-6042464 Fax: 210-6042466
e-mail:ergotest@otenet.gr